Lege

Jørn Thoen er vår lege og spesialist i revmatiske sykdommer. Han behandler og diagnostiserer revmatiske sykdommer og bistår våre terapeuter i tilfeller hvor det er behov for medisinske råd.

Jørn jobber på klinikken i Sandvika 1-2 kvelder per uke.

Han har driftsavtale (deltid) med Helse Sør-Øst og mottar pasienter etter henvisning, pasientene betaler ordinære egenandeler. For timeavtale, ring mobil 95036141 mandag og onsdag kl. 18-20.